fbpx

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Bratislava

Joga Zdravo Trnavská Cesta 41, Bratislava, Slovakia

Základné pozície v joge  Sobota 26.09.2020 o 10:00 -13:00  Na tomto workshope si prejdeme najzákladnejšie pozície, s ktorými sa stretnete takmer na každej lekcii jogy. Aj keď sa napriek svojmu pomenovaniu môžu zdať ľahké, tieto pozície v sebe skrývajú viac ako sa na prvý (alebo každý ďalší) pohlaď zdá. Je síce pravda, že v joge neexistuje dobré a zlé prevedenie pozícií, avšak každá, aj tá najjednoduchšia póza sa dá niečím spestriť, ozvláštniť, či urobiť iným spôsobom, a tak sa v nej môžeme zamerať na inú časť tela, alebo získať nový cieľ.  Na workshope si pripomenieme pozdravy slnku a ukážeme si ako…

Handstand Workshop – Vienna

The Wyld Thing Nussdorfer Strasse 4/1/3AVienna,

Handstand in yoga represent one of the biggest challenges for many yogis. Not just because it physically hard, but it requires strength of the mind, total focus and patience. Overcoming the fear of falling is one of the most freeing sensation one can experience, and as any other inversion pose, achieving handstand works as a metaphor for obstacles in life, teaches about failure as necessary part of success.Learning how to handstand is not a one time achievement, but rather a whole journey, oftentimes taking many years – and then years after in perfecting the straight line, long holds; or…

€35

Breath Work Workshop – ONLINE

Zoom The Interwebs

This 2 hours workshop will give you all the tools to start and maintain your pranayama practice. We will begin with a simple way to get your body ready to breathe, and try all the different breathing techniques you can implement on a daily basis - these will be also provided in separate pre-recorded videos, so you can pick them up later in case you forget! We will also talk about the reason why we do these exercise, and how they compliment yoga, but also our lives, about the deep core support system in our abdomen, what is it…

€35

Backbends Anatomy

Bending backwards is something extremely hard (except if you got some hypermobile genes probably). It's also complex with lots of body parts involved: wrists, shoulders, whole spine/core, hips and sometimes even ankles need to be not just flexible, but also strong in order not to damage certain tissues. Understanding the way our body is build, how it moves, and how we stabilize it, will give you a new insight into not just backbending, but also into your posture and movements outside of the yoga mat. You will learn why we feel pain, and how to avoid it, and how…

€35

Anatómia Záklonov

Záklony sú niečo mimoriadne ťažké (s výnimkou, ak si zdedil/a určité hypermobilné gény). Pri záklonoch sa zúčastňuje komplexný súbor častí nášho tela: zápästia, ramená, celá chrbtica / stred tela, boky a niekedy aj členky musia byť nielen flexibilné, ale aj silné, aby sa nepoškodili určite podporné tkanivá. Pochopenie stavby nášho tela, ako sa pohybujeme a ako sa telo stabilizuje, nám poskytne nový pohľad nielen na záklony, ale aj na naše držanie tela a hýbanie sa mimo jogovej podložky. Dozvieme sa, prečo cítime bolesť a ako sa jej vyhnúť a ako ako ísť do záklonov použitím sily, ale nie sileno,)…

€35

Handstand Anatomy

Rediscover your body, the alignment and what's stopping you in achieving your handstand goal. In this 3-hour workshop, we will mobilise our whole body and learn drills for becoming more aware and confident in standing on your hands, if it is with the wall or without.The last hour will be dedicated to human anatomy with a presentation about key muscles that help us to balance on our palms and why are some of them important in our daily life too. Workshop suitable for beginners too! This workshop will be recorded and available in 24 hours in case you can't…

€20 – €35

Anatómia Stojky na Rukách

Objav sám/samu seba, spoznaj čo je to naozaj balans a čo ti bráni v dosiahnutí tvojich cieľov v stojke na rukách.Na tomto 3-hodinovom workshope zmobilizujeme celé telo a naučíme sa ho pripraviť na balansovanie na rukách, čím si zároveň zvýšime uvedomenie si a dôveru v naše telo a ruky z stojke, či už so stenou alebo bez nej.Posledná hodina bude venovaná anatómii človeka s predstavením kľúčových svalov, ktoré nám pomáhajú balansovať na dlaniach, a prečo sú niektoré z nich dôležité aj v našom každodennom živote. Workshop vhodný aj pre začiatočníkov! Tento workshop bude zaznamenaný a k dispozícii do 48…

€30 – €35

Summer Yoga Flow w/ Adidas Runners

Sports Base Vienna (Sportcenter Donaucity, 1220 Vienna) Arbeiterstrandbadstraße 128Vienna,

Declared by the UN Assembly, June 21 has been celebrated as International Yoga Day by countries across the world. The objective of celebrating International Yoga Day is to raise awareness about the physical benefits of Yoga and also about physical health in general! For this reason, we have organized a 60 minutes yoga session at our Sports Base on Monday, July the 5th at 7 PM! All levels are welcomed! Bring your friend and join our Adidas Runners Vienna community! Ps: Only selected participants will receive an email invitation latest on 03.07.21

Free

Festival pro Dobrou Vec – Praha

Joga a Veda Hodina jogy v ramci charitativneho Festivalu pre dobru vec.O com hodina bude? V podstate taka moja Master Class! Budeme sa zaoberat stabilitou a ako mozeme pouzit jogove asany a dych pre zachovanie si zdraveho cloveka. Viac info a listky najdes tu: https://www.senioremsradosti.cz/festival-pro-dobrou-vec. Miesto konania: Ledárny Braník.

Trenčín, Slovakia

Workshop: Biomechanika Jogy a Stabilita Tela 10:00 Príď si zacvičiť jogu a naučiť sa niečo o tom ako telo mechanicky funguje. Naše telo pôjde vždy cestou najmenšieho odporu a kompenzuje či už chýbajúcu stability alebo mobilitu, tým že jedno alebo druhé vytvorí inde, tam kde sa to nemá nachádzať. Ploché nohy, poškodené menisky, bolesť v bedrovom kĺbe, či v spodnom chrbte sú práve spôsobené, takýmito kompenzačnými mechanizmami. Na tomto workshope si vysvetlíme, ako využiť jogovu prax na zosilnenie stabilizačných svalov, a ako znova nájsť mobilitu v kĺboch, kde ju treba. Workshop sa bude skladať z 1 hodinovej jogovej praxe…

€30