fbpx

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Backbends Anatomy

Bending backwards is something extremely hard (except if you got some hypermobile genes probably). It's also complex with lots of body parts involved: wrists, shoulders, whole spine/core, hips and sometimes even ankles need to be not just flexible, but also strong in order not to damage certain tissues. Understanding the way our body is build, how it moves, and how we stabilize it, will give you a new insight into not just backbending, but also into your posture and movements outside of the yoga mat. You will learn why we feel pain, and how to avoid it, and how…

€35

Anatómia Záklonov

Záklony sú niečo mimoriadne ťažké (s výnimkou, ak si zdedil/a určité hypermobilné gény). Pri záklonoch sa zúčastňuje komplexný súbor častí nášho tela: zápästia, ramená, celá chrbtica / stred tela, boky a niekedy aj členky musia byť nielen flexibilné, ale aj silné, aby sa nepoškodili určite podporné tkanivá. Pochopenie stavby nášho tela, ako sa pohybujeme a ako sa telo stabilizuje, nám poskytne nový pohľad nielen na záklony, ale aj na naše držanie tela a hýbanie sa mimo jogovej podložky. Dozvieme sa, prečo cítime bolesť a ako sa jej vyhnúť a ako ako ísť do záklonov použitím sily, ale nie sileno,)…

€35